CJ GLS()

Ȩ > ̾߱ > Konglish? English!


Total 660
ȣ     ۾ ¥ ȸ
ߺŹմϴٸ ǥδ  ϳ? (2) sue 2019-01-28 297
'Ƽ~' ? (3) ghlagh 2018-07-29 1920
10 vs ̱ (3 (1) Britcent 2017-12-29 1645
580 Ȱ 19 - " Between you and Britcent 2017-05-20 865
579 Ȱ 18 - " About to " Britcent 2017-05-12 884
578 Ȱ 17 - " Make yourself at Britcent 2017-05-02 1018
577 Ȱ 16 - " Get out of hand Britcent 2017-04-26 793
576 Ȱ 15 - " Speaking of ~ " Britcent 2017-04-21 753
575 Ȱ 14 - " Cram " Britcent 2017-04-14 946
574 Ȱ 13 - "How Come " Britcent 2017-04-12 907
573 Ȱ 12 - " It can't hu Britcent 2017-04-03 973
572 Ȱ 11 - "On a roll " Britcent 2017-04-01 941
571 Ȱ 10 - "No Worries " (1) Britcent 2017-03-28 1020
570 Ȱ 09 - " 24/7 (Twenty-fou Britcent 2017-03-23 903
569 Ȱ 08 - " To know somethin Britcent 2017-03-22 880
568 Ȱ 07 - " Under the weathe Britcent 2017-03-15 859
567 Ȱ 06 - " Throw in the tow Britcent 2017-03-10 1058
566 Ȱ 05 - " Give a hand " Britcent 2017-03-08 1053
565 Ȱ 04 - " Kill Time " Britcent 2017-03-01 953
564 Ȱ 03 - ȭ NATO Pho (2) Britcent 2017-02-15 1302
563 ϸ Ѵ? (1) ghlagh 2017-02-04 1327
562 Ȱ 02 - " You never know " Britcent 2017-01-28 1387
561  ڱ ö (6) ghlagh 2016-12-20 12259
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10